Se i kalenderen hvilke kirkelige handlinger og arrangementer, der indbydes til. Bl.a. teatertur, foredrag, sangaftener mm.

Sang aften i kirken

Dato: Søndag d. 5.april 2020 kl.19.00

Påskesjov i Rejsestalden for børn og voksne

Dato flg.

Kom og vær med til at klippe gækkebreve, male påskeæg, så karse og meget mere.

Kirkevandring:

Dato : 1.juni 2020

– en dag ud i naturen fra  Jungshoved kirke til Allerslev Kirke

Som i 2019 inviteres alle interesserede til at deltage i en mellemting mellem kirkebesøg og en gåtur ud i naturen.

Vi begynder med morgensang i Jungshoved kl. 9.00, hvorefter vi går over i Rejsestalden til en kop morgenkaffe/the. Herefter går vi ud mod Rekkendeskoven og holder en kort andagt midt i skoven og ender til sidst i Allerslev Kirke. Dagen slutter med frokost i Præstegården.

Deltagelse er gratis, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, og har man brug for det, så vil ’Frøen’ i dagens anledning være en slags ledsagevogn for dem, for hvem turen måtte forekomme lidt lang. Vi håber, at både vejret og Vorherre er med os.

Allerslev og Jungshoved menighedsråd

Sankt Hans Aften

Tirsdag d.23.juni kl.20.00

Gudstjeneste kl. 20.00.  Båltænding ca. kl. 21.30.

Alle er velkomne