Se i kalenderen hvilke kirkelige handlinger og arrangementer, der indbydes til. Bl.a. teatertur, foredrag, sangaftener mm.

Sang aften i kirken

Dato flg.

Påskesjov i Rejsestalden for børn og voksne

Dato flg.

Kom og vær med til at klippe gækkebreve, male påskeæg, så karse og meget mere.

Kirkevandring:

Dato flg.

– en dag ud i naturen fra Allerslev Kirke til Jungshoved kirke

Som noget nyt vil vi her til sommer foråret invitere alle interesserede til at deltage i en mellemting mellem kirkebesøg og en gåtur ud i naturen.

Vi begynder med morgensang i Allerslev Kirke kl. 9.00, hvorefter vi går over i præstegården til en kop morgenkaffe/the. Herefter går vi ud mod Rekkendeskoven og holder en kort andagt midt i skoven og ender til sidst i Jungshoved Kirke. Dagen slutter med frokost i Rejsestalden.

Deltagelse er gratis, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, og har man brug for det, så vil ’Frøen’ i dagens anledning være en slags ledsagevogn for dem, for hvem turen måtte forekomme lidt lang. Vi håber, at både vejret og Vorherre er med os.

Allerslev og Jungshoved menighedsråd

Sankt Hans Aften

Søndag d.23.juni kl.20.00

Gudstjeneste kl. 20.00.  Båltænding ca. kl. 21.30.

Alle er velkomne

Læs om alle Jungshoved-Allerslev sogns arrangementer i folder for forår-sommer 2019 her:

2019 Jungshoved kirke arrangementsfolder