I kirken og Rejsestalden foregår der en række arrangementer vinter og sommer.

Læs mere her:

Sangaften

Søn. d. 25, marts kl. 19.00, Jungshoved Kirke

Syng: Påskeblomst, hvad vil du her! og mange andre!
Jungshoved menighedsråd inviterer igen i år til ønske-sangaften i Jungshoved Kirke, hvor man har mulighed for at komme i påske- og forårsstemning ved at synge et udvalg af påskesalmer og forårssange i et blandet mix.
Aftenen ledes af kirkesanger Bodil Agerbo, som vil ledsage os musikalsk på klaver og af Bent Pedersen, som vil kæde det hele sammen.
Undervejs vil der blive serveret et lettere traktement.lettere traktement.

Foredrag:

Tor. d. 5. april kl. 19.00, Rejsestalden

Dansk-iraneren David Medeabdi tog 18 år gammel den beslutning at flygte væk fra det undertrykkende præstestyre i Iran. Han ville væk uden nogen klar plan for, hvor han ville hen, og i foredraget fortæller han om den dramatiske og uvisse flugt gennem Sydeuropa, turen vest og nordpå og hvordan han lander i Danmark og om, hvordan han fandt sig til rette her i landet.

* David Medeabdi lægger i sit foredrag op til dialog og spørgsmål, og alle er meget velkomne til at deltage.

Dato og tidspunkt annonceres i dags– og ugepressen snarest  muligt.

 

Foredrag: Djævle og viser – og andre gode sager

Ons. d. 18. april, kl. 19.00, Jungshoved  Kirke

Foredrag ved lektor mag. art. Lise Præstgaard Andersen, der skriver om sit foredrag:

Titlen kunne også være: ”Dødedans og folkevisedans eller hvad Jungshoved kirke gemte”.

På kirkens vestvæg findes nemlig en særdeles interessant kalkmalerifrise, hvor en elegant djævel danser med i en kædedans, som den kendes fra nutidens Færøer og fra dansk middelalder, hvor den er beskrevet i folkeviserne Han er tydeligvis ude på at lokke de unge velklædte – og formentlig adelige – mænd og kvinder på glat is. Én af pigerne svinger med sit lange udslåede hår og en anden vrikker indbydende i hofterne. Lignende situationer er beskrevet i de danske folkeiser, hvor overnaturlige væsner sniger sig ind på giftefærdige og opstemte unge mænd eller kvinder for at forvolde deres undergang.

Frisen i Jungshoved kirke har længe fejlagtigt været beskrevet som ”en dødedans”. En sådan findes i Nørre Alslev kirke og er et yndet motiv i tiden op mod 1500-tallet (frisen i Jungshoved er formentlig fra 1400-tallet). En dødedans kræver imidlertid, at dødninge danser afvekslende med levende mennesker i hierarkisk orden – fra paven, over adelsmanden til bonden.

Lise Præstgaard Andersen har i en artikel fra år 2000 skrevet om fejlkategoriseringen af Jungshoved-frisen.

Alle er velkomne

Gregoriansk kirkesang

Søn. d. 27. maj, kl. 17.00 Jungshoved kirke

Formand for Tidebøn og Gregoriansk Sang, Kim Thinggaard, gæster sammen med sit herrekor Jungshoved kirke. Arrangementet er en aftensangsgudstjeneste – en såkaldt ’Vesper’, der er latin og som betyder ’aften’. Oprindelig er det en bøn i den katolske kirke, som holdes ved solnedgang. Gudstjenesten denne dag byder på ’gregoriansk sang’, som er sang til kirkeligt brug uden harmonier. Udtrykket er opkaldt efter Gregor St., pave fra 590-604. Paven var ikke selv komponist, med han indsamlede melodier, som var i brug i de forskellige kirker rundt omkring i den katolske kirke. Hermed skabte han en mere ensartet form for kirkesang.

Når vi i vor gudstjeneste synger trosbekendelsen, så er det en sangform, der minder om gregoriansk sang.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en forfriskning i Rejsestalden.

Alle er velkomne