Hvornår:
27. oktober 2017 kl. 12:00 – 15:00
2017-10-27T12:00:00+02:00
2017-10-27T15:00:00+02:00

Kære donatorer, lodsejere, naboer, entreprenører, lokalråd og andre interesserede.
Det vil glæde os at se jer fredag d. 27.oktober 2017 kl.12.00 til:

    

INDVIELSE AF 2 NATURPROJEKTER PÅ JUNGSHOVED
1. Naturprojekt på Jungshoved- viden om og tilgængelighed til Sydgården i Roneklints arealer og det
nærliggende Bøndernes Egehoved, støttet af Vordingborg Kommune, Friluftsrådet, Tuborgfondet,
Vanførefonden, Præstø Håndværker- og Borgerforening.

2. Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus ved Roneklint støttet af Den Danske
Naturfond.

Program:
Vi mødes på den nye p-plads på grusvejen til Roneklintvej nr. 5- flag vil vise vej.
Lokalrådet er vært ved lidt at spise og drikke.
Indvielse ved lokalrådets arbejdsgruppe.
Rundvisning i ca. en time på området ved paddeekspert Kåre Fog – husk tøj og fodtøj efter vejret.
Kaffe/te og kage ved bålet på shelterpladsen til ca. kl. 15.00.

Tilmelding vil være dejligt til – email:  lisejacobsen1@gmail.com

På gensyn til Jungshoved-et sving ud i naturen (www.jungshoved.net)
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen vedrørende Naturprojekter på Jungshoved, Jungshoved Lokalråd.

En naturhistorie, der starter med en lille grøn frø, som lever på Bøndernes Egehoved og
to søer ansøgt af Vordingborg Kommune, etableret for midler fra NaturErhvervsstyrelsen
på Sydgårdens arealer. På en workshop for alle interesserede på Jungshoved
d.22.3.15, arrangeret af Friluftsrådet og naturvejlederen i Vordingborg Kommune i
samarbejde med Jungshoved lokalråd, blev der nedsat en arbejdsgruppe til udvikling af
natur- og friluftsprojekter i Roneklint, og så tog projekterne fart. Der blev planlagt sti med
lave træbroer over fugtige områder, udsigtsbænk, p-plads, shelterplads og bålplads samt
sendt et utal af ansøgninger. Det lykkedes at skaffe midlerne og i december 2016 gik
arbejdet i gang. Samtidig er der lavet yderligere naturgenopretning på både Sydgården
og naboejendommen til glæde for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus,
således at der nu er 15 søer, stengærde, stenbunker, flagermushotel og afgræssede
arealer.

Kom selv og se og hør meget mere.
Adresse: Sydgårdens arealer ved Roneklintvej, 4720 Præstø, kør ned ad grusvejen lige efter nr.3. D.27.10 parkering langs grusvejen, tak

Læs mere ved at klikke her.    Indvielse af to naturprojekter på Jungshoved

    

Hent invitationen her Invitation til indvielse