Hvornår:
16. september 2021 kl. 19:00 – 21:30
2021-09-16T19:00:00+02:00
2021-09-16T21:30:00+02:00
Hvor:
Jungshoved skole
Jungshoved Lokalforum generalforsamling @ Jungshoved skole

Alle er velkomne.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag behandles, herunder forslag til handlingsplan for 2021/22
5. Valg til Jungshoveds Lokalforum
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. Evt.

Bestyrelsen opfordrer interesserede borgere til at melde sig som kandidater til Lokalforum.

Bemærk at kandidaternes navne skal afleveres til Lokalforum (jungshoved.lokalforum@gmail.com) senest 9. september.

Læs mere om valg i vedtægternes § 5 og 6 : https://jungshoved.net/vedtaegter-og-forretningsorden/