Vordingborg Kommunes udvalg for bygningspræmiering uddelte tirsdag d. 2. okt. priser til tre nybyggerier af høj arkitektonisk værdi. Som den første modtog  Anders Heding, Roneklintvej 30,  prisen som anerkendelse for sit moderne bud på et bulhus og bindingsværkshus. Formanden for præmieringsudvalget udtalte bl.a. at nybygningen indgår smukt i en ny fortælling i et meget gammelt landsbysamfund i Roneklint.

Stort tillykke til Anders og Vibe!

Læsere af bladet “Jungshoved” har via artikler kunnet følge byggeriet fra første spadestik. I næste nummer af bladet kommer Anders´ sidste artikel om det spændende byggeri.

Anders og Vibe inviterer interesserede til at kigge indenfor søndag d. 28.oktober kl.13.00-16.00.

 

Share →