Borgermødet 12. september startede med et besøg i Landsbyhaven bag Jungshoved Købmandsgård. Her er anlægsarbejdet godt i gang, så man kan se stiforløbet og begyndelsen til stenhøjen.

På borgermødet var der en god dialog om de to projekter, hvor anlægsarbejdet går i gang i efteråret, nemlig Landsbyhaven og Vejfloraprojektet.
Lokalrådet takker arbejdsgrupperne og sender en særlig tak til borgmester Mikael Smed for aktiv deltagelse i mødet.

Der blev også inviteret til plante- og stærekassemaledag den 17. oktober og til møde 24. oktober på skolen om planlægning af indvielsesfesten i juni 2020.
Invitationer kan snart ses i https://jungshoved.net/calendar/ og sendes også ud på Lokalrådets mailingliste.

Fra Oremandsgaard kom August Hage forbi for at fortælle om projektet med at bevare gamle lokale æblesorter og give smagsprøver på godsets æblebrandy og -gin.

Oplæg og referat kan ses på /https://jungshoved.net/projekt-natur-og-landskabsvaerdier-i-byfornyelsen/

De næste projekter præsenteres på borgermøde nr 4 mandag den 18. november kl 19

Spørgsmål og kommentarer til projektet er altid velkomne.

Med venlig hilsen

Jungshoved Lokalråd

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *