Kære alle på Jungshoved,

I samråd med Vordingborg Kommune er den planlagte generalforsamling i aften udsat indtil videre.

Skolen lukker ned, men nærdemokratiet er ikke lukket ned. Og vi modtager stadig gerne jeres ja/nej/kommentarer til nedenstående pr mail til lokalraadetjungshoved@gmail.com

3)    Fremlæggelse af regnskab:
20200311 Regnskab og noter til GF

4)    Opløsning af Jungshoved lokalråd
(Bestyrelsen indstiller, at opgaver og kassebeholdning overgår til det nye Lokalforum)

5)    Stiftende generalforsamling og orientering om det nye Jungshoved lokalforum
(Forslag til Vedtægter vedhæftet: VEDTÆGTER FOR JUNGSHOVED LOKALFORUM 20200229

7)    Valg til Jungshoved lokalforum
(Kandidatliste vedhæftet: Kandidatliste )

8)    Valg af revisor og revisorsuppleant
(Forslag: Gerda Silke Holm og Anders Kruse, som begge er fra Stavreby)

Vi vedhæfter også beretning og handlingsplan, som vi regner med at fremlægge på et kommende borgermøde.
Håber på jeres forståelse i denne usædvanlige situation.
Med venlig hilsen
Jungshoved Lokalråd
Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *