Der var stort fremmøde af både borgere og politikere til borgermødet 13. juni, hvor Vordingborg Kommune orienterede om forslag til Lokalplan for Biogasanlæg Lynggården og tilhørende forslag til ændring af  Kommuneplanen.

På baggrund af borgermødet har Lokalrådet sendt vedhæftede høringssvar til Vordingborg Kommune:
De 2 planforslag kan findes her:
Kommuneplantillæg nr 33  forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-33-lynggaarden-biogas
Lokalplan T.04.01.01   forslag  20_9628825_1556611517949
Høringsperioden sluttede 27. juni og de indkomne høringssvar ventes behandlet af af Vordingborg Kommune i august-september.
Lokalrådet følger sagen med interesse.
Jungshoved Lokalråd

 

 

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *