Kære donatorer, lodsejere, naboer, entreprenører, lokalråd og andre interesserede.

Det vil glæde os at se jer fredag d. 27.oktober 2017 kl.12.00 til indvielse af :

  1. Naturprojekt på Jungshoved- viden om og tilgængelighed til Sydgården i Roneklints arealer og det nærliggende Bøndernes Egehoved, støttet af Vordingborg Kommune, Friluftsrådet, Tuborgfondet, Vanførefonden, Præstø Håndværker- og Borgerforening
  2. Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus ved Roneklint støttet af Den Danske Naturfond.

Læs hele dagens program her: Invitation til indvielse

Venligst tilmelding til:

lisejacobsen1@gmail.com

Venlig hilsen arbejdsgruppen / Jungshoved Lokalråd

Du kan læse mere om naturprojekterne under lokalrådets menupunkter:

Nyt fra naturprojekterne i Roneklint