På Jungshoved ligger en stor landbrugsvirksomhed, hvor en stor svineproduktion tilbage i 2001 fik et tillæg til miljøgodkendelsen om etablering af et gårdbiogasanlæg til afgasning af gylle fra bedriftens svineproduktion.

Biogasanlægget har udviklet sig til en selvstændig industrivirksomhed i landzone. Vordingborg Kommune har givet tilladelse til allerede gennemførte udvidelser af flere omgange, men afgørelserne er blevet anket af Jungshoved Miljøgruppe hver eneste gang, og samtlige gange er afgørelserne af Natur-og Miljøklagenævnet blevet hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

Klar afgørelse
13.7.2017 kom så den mest klare afgørelse fra Planklagenævnet: At planlagte og allerede gennemførte udvidelser af biogasanlægget er i strid med Planloven. En landzonetilladelse kan først gives, når kommuneplanen giver mulighed herfor og lokalplan for industrianlægget er udarbejdet.
På den baggrund har Miljø- og Fødevarenævnet tilsvarende hjemvist miljøgodkendelsen til fornyet behandling med den begrundelse, at der først skal foreligge et lovligt grundlag i forhold til Planloven.

De to afgørelser betyder, at industrianlægget nu igen skal fungere efter den oprindelige hensigt og godkendelse – nemlig som et gårdbiogasanlæg, der afgasser gylle.

Det er nu slået endegyldigt fast, at Vordingborg Kommune har forvaltet i strid med loven igennem 15 år. Der forestår nu et stort arbejde for Vordingborg kommune med at få udarbejdet en kommuneplan og herefter – med borgerinddragelse – en lokalplan for området.

Jungshoved Miljøgruppe betragter afgørelserne som anerkendelse for mange års seriøst arbejde med beskyttelse af vores enestående natur i området. De sætter spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at der udvikler sig industrianlæg i og op til Natura2000-områder og områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er i særligt udpegede industriområder biogasanlæg o.lign. skal placeres.

Afgørelserne kan ses her:

Afgørelse 2017-07-13 om landzonetilladelse

Afgørelse 2017-07-13 om miljøgodkendelse

 

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *