Hvad er livskvalitet på landet?

Det bliver nu undersøgt af Syddansk Universitet i et stort forskningsprojekt om livskvalitet i yderområdet og landdistrikter i Danmark.

Jungshoved er udvalgt til at indgå i undersøgelsen og Jungshoved Lokalråd bakker op om projektet.

En tidligere undersøgelse viser nemlig at befolkningen i landdistrikter er mere tilfredse med livet sammenlignet med befolkningen i Danmark generelt og særligt sammenlignet med befolkningen i København.  Men hvorfor? Det vil vi gerne blive klogere på.

I løbet af september måned får vi besøg af en af forskerne, men allerede nu vil de meget gerne have tilsendt fotos, der viser hvad livskvalitet er for os.

Sammen med hvert foto skal man kort skrive:

  1. hvad billedet viser,
  2. hvilket område af landet, dvs Jungshoved
  3. Indsenders alder og husstand (antal voksne og antal børn i husstanden)
  4. om man må kontaktes med henblik på deltagelse som husstand i undersøgelsen.
  5. Hvis ja, da en kontaktadresse og e-mail.

Ved indsendelse af foto accepterer man at det kan anvendes som en del af forskningsprojektet og at det evt. kan offentliggøres i videnskabelige artikler, rapporter og hjemmesider relateret til forskningsprojektet. Afsender vil altid være anonym, og hvis der er genkendelige personer må det kun være på harmløse situationsbilleder (ikke portrætfotos eller gruppeportrætter eller personer i følsomme situationer).

Hvis du er i tvivl kan du læse mere om offentliggørelse af billeder her: https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

Foto og tekst skal sendes til Livskvalitet@sam.sdu.dk, som også tager imod eventuelle spørgsmål.

Man kan læse mere om forskningsprojektet på hjemmesiden: https://realdania.dk/projekter/livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter

Med venlig hilsen

Jungshoved Lokalråd

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *