Vordingborg Kommune gav i 2015 landzonetilladelse og miljøgodkendelse til udvidelse af biogasanlægget på Lynggården til 30.000 tons biomasse om året.
Tilladelserne er nu blevet ophævet af miljøklagemyndighederne, primært fordi et anlæg af den karakter forudsætter en lokalplan, og der er ingen lokalplan for Lynggårdens område.
Miljøklagemyndighedernes afgørelse kan findes her:

Afgørelse 2017-07-13 om miljøgodkendelse

Afgørelse 2017-07-13 om landzonetilladelse

Her og nu betyder afgørelserne, at biogasanlægget kun må drives efter den tidligere miljøgodkendelse til højst 19.000 ton biomasse om året.
Jungshoved miljøgruppe, der indgav anken, har udsendt en pressemeddelelse, der kan læses under Miljøaktuelt på Miljøgruppens side .
Lokalrådets miljøudvalg behandler situationen på sit næste møde og vil derefter informere om det videre forløb.
Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *