Ved borgermødet torsdag 9. august var der bred enighed om at farten i byerne skal ned, og at det skal være tryggere at færdes som fodgænger og cyklist.

Der kom mange konkrete forslag frem til Vordingborg Kommune, som også deltog i mødet, blandt andet om byskilte, hastighedszoner, bump og såkaldte 2-1 veje.

Referatet af mødet ligger nu på hjemmesiden her: https://jungshoved.net/dagsorden-til-naeste-moede/  (se under borgermøder)

Efterfølgende har der været et bymøde om emnet i Stavreby, og der er også kommet andre kommentarer.

Lokalrådet har samlet op på ideer og kommentarer i dette resume af borgerønsker: Tryg trafik på Jungshoved .

Borgerønskerne er nu videregivet til Vordingborg Kommune, der sammen med Politiet beslutter hvilke ændringer, der sættes i værk.

Lokalrådet forventer at kommunen fremlægger mere detaljerede løsningsforslag, inden konkrete ændringer sættes i værk.

 

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *