Bestyrelsesmøde 15. november 2017

Bestyrelsesmøde 15. november 2017 Evaluering af valgmødet. Ros hele vejen rundt. Til Ida Auken, politikerne, ordstyrer, deltagerne, maden og arrangørerne. Der blev brugt 1200 kr. mere end bevilget. De penge blev fundet fra 25.000 kr. puljen. Vordingborg kommune har bevilget 3 år mere. Møde i kommunen vedr. bestilling af ny bus. Lokalrådet har nogle ønsker m.h.p. to døre m.v. Vi får stadig flere […]

Bestyrelsesmøde 12. oktober 2017

bestyrelsesmøde den 12/10 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole Kort orientering fra mødet i Landsbyforum, hvor Axel Ahm fra Politiet var inviteret. Politiet ønsker at udnævne såkaldte ”Tryghedsambassadører”. Lokalrådet vil blive indkaldt til et møde. Lokalrådet vil ikke tage stilling til ordningen på nuværende tidspunkt. Også om – Indvielse af naturprojekterne, nyt fra udvalget Turisme og Bosætning, valgmøde, miljøpri og meget andet. Læs hele referatet her

07.06.2017 Borgermøde

Referat af generalforsamling den 7/6 2017 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole – blandt andet om valg, regnskab, handleplaner og ideer fra forsamlingen. Læs hele referatet her