Velkommen til Jungshoved Lokalråds hjemmeside

Du kan læse mere om Lokalrådet her.

Lokalrådet har fastlagt disse principper for hjemmesiden:

Hjemmesiden udgives af Lokalrådet og henvender sig til 3 målgrupper:

  • Beboere (fast/fritid/flex)
  • Turister og gæster
  • Erhvervsdrivende på Jungshoved

Formålet er at formidle Jungshoveds vision og kvaliteter til målgruppen. Herunder at:

  • Samle alle nyheder/begivenheder/arrangementer af lokal interesse
  • Samle turistinformation om Jungshoved
  • Samle information og debat om lokalrådets arbejde

Hjemmesiden redigeres i samarbejde med alle aktører, der støtter den lokale udviklingsplan.

Lokalrådet udpeger en gruppe af redaktører, der hver især har rettigheder til at opdatere siden. Opslag, indlæg og kommentarer på siden skal godkendes af en redaktør, før de offentliggøres, men kun sider der er underskrevet Lokalrådet kan tages som udtryk for Lokalrådets holdning.

Indholdet skal være af lokal interesse.

Kommercielle og private informationer (herunder køb, salg og efterlysninger) henvises til andre sider, fx Facebook-grupper og virksomheders hjemmesider.

Om forsidegrafik:
Lokalrådet takker Lene Christensen i Stavreby for forsidens akvareller, som naturligvis ikke må kopieres uden tilladelse fra kunstneren.