Bestyrelsesmøde 12. marts 2018

bestyrelsesmøde den 12.marts 2018 kl.10.00-11.30 på Jungshoved skole Bestyrelsen præsenterede sig og de nyvalgte fortalte om evt. ønsker for deltagelse i div. udvalg Bestyrelsen konstituerede sig med Lis Jespersen som formand, Jørgen B. Svendsen som næstformand og Torben Svane som kasserer. Orientering om dialogmøde. Kommunalbestyrelsen nedsætter efter valg 5 dialogudvalg som tilknyttes hver 3-4 lokalråd. Udvalgene er bredt politisk sammensat. Mødes med lokalrådene en gang om […]

Borgermøde 8. marts 2018

generalforsamling den 8/3 2018 kl.19.00-21.00 på Jungshoved skole Læs om valg til bestyrelsen, LUP handleplaner, regnskab, Miljøudvalg: Støtte affaldsindsamling hele året med sække/afhentning. Fortsat dialog med VK om vandkvalitetsmålinger. Undersøge støjkilder omkring Jungshoved By (Silotømning? Pileklipning? Andet?). Tur- og naturudvalg: TV/pressedækning af Røret/Frøen ture. Dialog VK om beskæring af vejpopler  og meget mere. Læs hele referatet her