Efterårets forsøg med den borgerdrevne delebus Frøen er gået så godt, at Vordingborg Kommune har besluttet at stille en minibus af samme type til rådighed de næste 3 år.

Antallet af medkørende til Præstø er vokset støt i august, september og oktober, og det samme gælder udlån af bussen til privat samkørsel aftener og weekender.

Et lille rundspørge blandt passagerne peger på at godt halvdelen ellers ville have brugt Flextur, mens en del slet ikke ville være kommet afsted uden Frøen.

Frøen har også betydet, at nogle har kunnet blive boende uden bil, og andre er flyttet til Jungshoved af samme grund.

Læs hele artiklen her

Share →