Vordingborg Kommune har sendt et såkaldt råderumskatalog i høring med spareforslag, der skal tages beslutning om i 2024.

Egnshuset Jungshoved Skole har allerede indsendt dette høringssvar:

Jungshoved Lokalforum planlægger at indsende dette høringssvar :