29/12-2023

Jungshoved Lokalforum har kort før jul fået bevilget 62.500 kroner fra puljen til udvikling af landdistrikterne (LAG midler), som stammer fra EU. Pengene skal gå til undersøgelse af, hvordan et energifællesskab for borgerne på Jungshoved kan indrettes. 

I et lokalt energifælleskab ejer borgerne selv de grønne energianlæg og producerer dermed grøn strøm til sig selv, hvilket skal give en fast og lavere elpris til medlemmerne af energifællesskabet.

Da LAG kun dækker 50 pct. af udgiften til et projekt, har vi – som tidligere omtalt – ansøgt netselskabet Andel om resten af pengene, altså yderligere 62.500 kroner. Andel er yderst positiv overfor vores ansøgning, og vi har indtil nu holdt et enkelt møde med selskabet og de rådgivere, de samarbejder med, nemlig Ebo Consult. Det næste møde er i kalenderen allerførst i januar 2024.

Ebo Consult gennemfører i øjeblikket den samme type projekt på Sydstevns, så vi håber at kunne få gavn af erfaringer derfra. https://sydstevnsenergi.dk.

Når undersøgelsen er færdig, og vi er lidt klogere på, hvordan et energifællesskab på Jungshoved skal se ud, indkalder vi til stiftende generalforsamling i det andelsselskab, der skal stå for projektet.

Vi orienterer løbende om projektets fremdrift her: jungshovedenergi.dk