Der er tre naturprojekter på Jungshoved.

  • Et projekt, der omfatter tilgængelighed til og viden om Sydgården i Roneklints arealer og  Bøndernes Egehoved. Et projekt støttet økonomisk af Vordingborg Kommune, Friluftsrådet via udlodningsmidler, Tuborgfondet, Vanførefonden og Præstø Håndværker og Borgerforening. En arbejdsgruppe under lokalrådet har arbejdet med dette projekt siden 2015, projektet blev indviet d.27.oktober 2017.
  • Et projekt vedrørende naturgenopretning til glæde for løvfrøer, markfirben, flagermus og naturglade mennesker på arealer i Roneklint ejet af Gustav Halberg og svend Erik Jensen, Sydgården finansieret af Den Danske Naturfond. En arbejdsgruppe bestående af ejere og eksperter med kontakt til lokalrådet har arbejdet med dette projekt, som blev indviet samme dag som ovenstående.
  • Et projekt vedrørende naturgenopretning i Ræveholms mose finansieret af Den danske Naturfond. En arbejdsgruppe af eksperter og ejere arbejder med denne opgave.

I menuerne kan du læse mere om de tre projekter. Alle tre projekter er omtalt i bladet Jungshoved juni 2017, som kan ses her på hjemmesiden.

Læs ansøgningen vedrørende Naturprojekt på Jungshoved – tilgængelighed og viden om Sydgården i Roneklints arealer og Bøndernes Egehoved

Ansøgning vedr. Naturprojekt på Jungshoved i hjemmesideversion Friluftsråd