LANDSBYEN STENSTRUP
Landsbyen Stenstrup ligger i læ af en bakke, Jungshoveds højeste punkt, 18 m over havet. Byen består af en del huse og 4 store gårde placeret med gadekæret som centrum. I 1688 bestod Stenstrup af 8 gårde, men de fire blev ved udskiftningen omkring 1800 flyttet uden for byen.
Midt i byen ligger det ældste hus, en rytterskole fra 1721 og overfor en tidligere smedje. Stenstrup har også sit eget fine, runde vandtårn tæt på halvøens højeste punkt. Vandtårnet er fra 1916 og halvøens ældste. På Stenstrupgård var der tidligere et gårdmejeri.
    

STENSTRUP GADEKÆR
Gadekæret har i århundreder været en vigtig del af landsbyens liv. Her vandede bønderne deres husdyr, og her rengjorde man gårdenes redskaber efter endt arbejdsdag i marken.Her blev tønder og kar lagt i vand for at tætne dem, her kølede landsbysmeden det gloende jern, når han var færdig med at bearbejde det, og her hentede man vand til at slukke ildebrande.
Med tiden mistede gadekæret sin oprindelige funktion og blev til sidst kun brugt som branddam. Ved gadekæret
i Stenstrup var der tidligere et hus til byens brandsprøjte. Den blev sidste gang anvendt ved en brand på Jungshovedgården i 1947. Brandsprøjten kan nu ses på Dansk Brandværnshistorisk Museum i Præstø.
Stenstrup gadekær har en cementkant, som i sin tid blev lavet for at lette tilkørslen for brandsprøjterne. Gadekæret blev brugt som branddam sidste gang nytårsdag 1981 ved en brand i Jungshoved mejeri.
Gennem alle tider har landsbyens gadekær været byens mødested, her mødes de voksne til en snak og børnene leger ved gadekæret, fisker med net eller løber på skøjter.
Her tændes byens juletræ og her holdes byfest.
Landsbyens beboere planter blomster i kummen,lægger forårsløg og hjælper med pasning af området.
.
Stenstrup gadekær har en rig flora og fauna. Her vokser bl.a. dunhammere, gule iris og engkabbelejer i kanten, der er hvid nøkkerose, åkande, flydendevandaks og liden andemad på vandet.I vandet kan du se grøn og brun frø, karusser og mange vandinsekter. Ofte ses and, rørhøne og fiskehejre. Se mere i opslagsskabet.
Gæster er velkomne til at nyde den medbragte mad og drikke her.
Tekst: Lise Jacobsen, Knud Jacobsen. Tegninger: Lise Jacobsen