Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra husets brugergrupper:

Lise Jacobsen                24 45 31 47 (Formand, sangaftener, foredragsaftener, lokalråd, booking, regnskab)

Lissi Henriksen             30 56 71 42 (Julemarked, påskemarked, vedligeholdelse, regnskab,udlevering af nøgle til lejere)

Hanne Rasmussen       25 11 40 87  (Blomsterværksted, bladet “Jungshoved”)

Tonny Vang                   21 92 75 12  (Jungshoved Pensionistforening)

Merete Larsen              24 89 39 50  (Spiseklub, afspændingsholdet)

Morten Larsen              24 83 97 76  (Strandjagtsforeningen)

Ingrid Oxlund                                      (Knipleholdet)

Lise Særslev                 21 26 08 92  (Strikkecafeen)

Niels H. Wermuth         21 45 82 83 (Vicevært)

Torben Stade                22 78 59 70 (Vævekredsen, Biblioteket)

Gert Jensen                  40 40 91 70  (Fritidsfiskerforeningen)

Hanne Hansen                                    (Syholdet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kort – Styregruppen – Vedtægter – Biblioteket –  Arbejdsdage – skolekalender