• Fritidsfiskerforening
  • Idrætsforening
  • Jungshoved Kirkehavn
  • Jungshoveds Børn
  • Miljøgruppe
  • Pensionistforening
  • Stavreby Havn
  • Strandjagtsforening
  • Vandværker
  • Værket, se her

Foreninger og grupper på Jungshoved tilbydes at oprette en enkel side, der kort beskriver deres formål, aktiviteter og kontaktoplysninger til formand samt evt. link til egen hjemmeside. Indsættes i menuen efterhånden som siderne oprettes.