Stavreby Havn

stavreby_havn_foto_anne_okholm

Stavreby Havn er en af Danmarks mindste fiskerihavne og ejes af det lokale bådelaug.

Det er muligt at benytte havnens slæbested mod et mindre gebyr.

Indtil videre henvises til havnefogeden, hvis man ønsker nærmere oplysninger:

Henning Hansen, kaldet Sofus, mobil 2075 8400