Stavreby Havn

stavreby_havn_foto_anne_okholm Stavreby Havn er en af Danmarks mindste fiskerihavne og ejes af det lokale bådelaug. Det er muligt at benytte havnens slæbested mod et mindre gebyr. Postbåden Røret sejler mellem Nyord og Stavreby i sommerperioden. Se mere her:  https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/roerets-sejlplan/ Indtil videre henvises til havnefogeden, hvis man ønsker nærmere oplysninger: Per Michael Pedersen, mobil 72 48 23 45