Udvalg under lokalforum og kontaktpersoner til arbejdsgrupper, som er forankret i lokalrådet.

Klik på bestyrelse for at se, hvem der er i bestyrelsen for Jungshoved Lokalforum.

BESTYRELSEUDVALG

TURUDVALGET:
Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Marianne Pedersen, Bent Pedersen, Torben Stade

UDVALGET VEDRØRENDE TRANSPORT OG TRAFIK:
Jørgen B Svendsen, jbsvendsen@mail.dk, Allan Capion, Jørgen B Svendsen, Henning Delf Nissen, Steen Hansen,

UDVALGET VEDRØRENDE TURISME OG BOSÆTNING:
Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Allan Capion, Henning Delf Nissen

UDVALGET VEDRØRENDE JUNGSHOVEDS BØRN:
Valborg Schubert, vasc@mail.dk Carina Hansen

UDVALGET VEDRØRENDE BLOMSTERNES HALVØ:
Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com,Valborg Schubert

LUP-UDVALG:
Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk Lise Jacobsen

HJEMMESIDE UDVALG:
Jørgen B Svendsen, jbsvendsen@mail.dk  Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen

MERE NATUR PÅ JUNGSHOVED-UDVALGET:                                                                                                    Steen Hansen, Allan Capion, Bjarne Sørensen, Annemette Scheibye Elbrønd, Lise Tarnow, Gunvor Asbjerg

MILJØUDVALG:
Steen Hansen, stjeha@yahoo.dk , Jørgen Hein, Sisse Siggaard Jensen, Valborg Schubert, Gert Rønne, Allan Capion

ERHVERVSUDVALG:                                                                                                                                      Nedsættes af bestyrelsen, når der er behov.

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE TRANSFORMATORTÅRNENE:
Steen Hansen stjeha@yahoo.dk

KONTAKT TIL STAVREBY GADEKÆRSLAUG: Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk
KONTAKT TIL STENSTRUP GADEKÆR: Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com
KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE FOLKEPARK/drift: Henning Delf Nissen,henning.delf.nissen@gmail.com
KONTAKT TIL ARRANGEMENTGRUPPE FOLKEPARK: Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com  og Valborg Schubert
ADMINISTRATION AF MAILLISTE: Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@mail.dk, Henning Delf Nissen
SEKRETÆR OG MØDELEDER: Går på skift i bestyrelsen