Udvalg under lokalrådet og kontaktpersoner til arbejdsgrupper, som er forankret i lokalrådet.

BESTYRELSEUDVALG

TUR- OG NATURUDVALGET: (Tidligere stiudvalget)
Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Tina Aasberg, Marianne Pedersen, Bent Pedersen, Torben Stade

UDVALGET VEDRØRENDE TRANSPORT OG TRAFIK:
Allan Capion, capion_a@yahoo.com , Jørgen B Svendsen, Henning Delf Nissen

UDVALGET VEDRØRENDE TURISME OG BOSÆTNING:
Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Allan Capion, Henning Delf Nissen

UDVALGET VEDRØRENDE JUNGSHOVEDS BØRN:
Tina Åsberg, aasberg_tina@hotmail.com Carina Hansen

UDVALGET VEDRØRENDE BLOMSTERNES HALVØ:
Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com

LUP-UDVALG:
Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk Lise Jacobsen

HJEMMESIDE UDVALG:
Jørgen B Svendsen, jbsvendsen@mail.dk  Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen

ERHVERVSUDVALG:
Nedsættes af bestyrelsen

MILJØUDVALG:
Allan Capioncapion_a@yahoo.com ,Lis Jespersen, Jørgen Hein, Peder Andersen, Ninna Nygaard, Sisse Siggaard Jensen, Valborg Schubert, Gert Rønne

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE TRANSFORMATORTÅRNENE:
Lis Jespersen, mislisjespersen@gmail.com

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BLADET JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com

KONTAKT TIL INTEGRATIONSTEAMET I VORDINGBORG KOMMUNE:

Lis Jespersen, mislisjespersen@gmail.com

ADMINISTRATION AF MAILLISTE
Lis Jespersen, mislisjespersen@gmail.com, Jørgen B.Svendsen

SEKRETÆR OG MØDELEDER: Går på skift i bestyrelsen