Udvalg under lokalforum og kontaktpersoner til arbejdsgrupper, som er forankret i lokalrådet.

BESTYRELSEUDVALG

TURUDVALGET: Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Marianne Pedersen, Bent Pedersen, Torben Stade UDVALGET VEDRØRENDE TRANSPORT OG TRAFIK: Jørgen B Svendsen, jbsvendsen@mail.dk, Allan Capion, Jørgen B Svendsen, Henning Delf Nissen, Steen Hansen, Ove Toftbjerg UDVALGET VEDRØRENDE TURISME OG BOSÆTNING: Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Allan Capion, Henning Delf Nissen,  Ove Toftbjerg UDVALGET VEDRØRENDE JUNGSHOVEDS BØRN: Valborg Schubert, vasc@mail.dk Carina Hansen, Tina Åsberg UDVALGET VEDRØRENDE BLOMSTERNES HALVØ: Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com,Valborg Schubert LUP-UDVALG: Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk Lise Jacobsen HJEMMESIDE UDVALG: Jørgen B Svendsen, jbsvendsen@mail.dk  Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen MERE NATUR PÅ JUNGSHOVED-UDVALGET:                                                                                                            Steen Hansen, Allan Capion, Bjarne Sørensen, Annemette Scheibye Elbrønd, Lise Tarnow, Gunvor Asbjerg MILJØUDVALG: Steen Hansen, stjeha@yahoo.dk , Jørgen Hein, Sisse Siggaard Jensen, Valborg Schubert, Gert Rønne, Allan Capion ERHVERVSUDVALG:                                                                                                                                                Nedsættes af bestyrelsen, når der er behov. KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE TRANSFORMATORTÅRNENE: Steen Hansen stjeha@yahoo.dk Udvalget består af Jørgen Hein, Gerda Holm. KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED: Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BLADET JUNGSHOVED: Sanne Wittrup Petersen, sannewittrup@yahoo.dk  KONTAKT TIL STAVREBY GADEKÆRSLAUG: Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk KONTAKT TIL STENSTRUP GADEKÆR: Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE FOLKEPARK/drift: Henning Delf Nissen,henning.delf.nissen@gmail.com KONTAKT TIL ARRANGEMENTGRUPPE FOLKEPARK: Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com Valborg Schubert ADMINISTRATION AF MAILLISTE: Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@mail.dk, Henning Delf Nissen SEKRETÆR OG MØDELEDER: Går på skift i bestyrelsen