Udvalg under lokalforum og kontaktpersoner til arbejdsgrupper, som er forankret i lokalrådet.

BESTYRELSEUDVALG

TUR- OG NATURUDVALGET:
Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Tina Aasberg, Marianne Pedersen, Bent Pedersen, Torben Stade

UDVALGET VEDRØRENDE TRANSPORT OG TRAFIK:
Allan Capion, capion_a@yahoo.com , Jørgen B Svendsen, Henning Delf Nissen, Steen Hansen

UDVALGET VEDRØRENDE TURISME OG BOSÆTNING:
Lise Jacobsenlisejacobsen1@gmail.com,  Allan Capion, Henning Delf Nissen, Mariane Kristensen

UDVALGET VEDRØRENDE JUNGSHOVEDS BØRN:
Valborg Schubert, vasc@mail.dk Carina Hansen, Tina Åsberg

UDVALGET VEDRØRENDE BLOMSTERNES HALVØ:
Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com,Valborg Schubert, Mariane Kristensen

LUP-UDVALG:
Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk Lise Jacobsen

HJEMMESIDE UDVALG:
Jørgen B Svendsen, jbsvendsen@mail.dk  Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen

ERHVERVSUDVALG:
Nedsættes af bestyrelsen, når der er behov.

MILJØUDVALG:
Allan Capioncapion_a@yahoo.com , Jørgen Hein, Peder Andersen, Ninna Nygaard, Sisse Siggaard Jensen, Valborg Schubert, Gert Rønne, Steen Hansen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE TRANSFORMATORTÅRNENE:
Steen Hansen stjeha@yahoo.dk Udvalget består af Jørgen Hein, Gerda Holm.

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BLADET JUNGSHOVED:
Mariane Kristensenmakri@c.dk

KONTAKT TIL STAVREBY GADEKÆRSLAUG:

Jørgen B Svendsenjbsvendsen@mail.dk

KONTAKT TIL STENSTRUP GADEKÆR:

Lise Jacobsen, lisejacobsen1@gmail.com

ADMINISTRATION AF MAILLISTE
Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@mail.dk, Henning Delf Nissen

SEKRETÆR OG MØDELEDER: Går på skift i bestyrelsen