Udvalg under lokalrådet og kontaktpersoner til arbejdsgrupper, som er forankret i lokalrådet.

BESTYRELSEUDVALGMAILLISTE

TUR- OG NATURUDVALGET: (Tidligere stiudvalget)
Lise Jacobsen, Tina Aasberg, Lis Pedersen

UDVALGET VEDRØRENDE TRANSPORT OG TRAFIK:
Allan Capion, Jørgen B Svendsen

UDVALGET VEDRØRENDE TURISME OG BOSÆTNING:
Lise Jacobsen, Allan Capion, Frederikke Rasmussen

UDVALGET VEDRØRENDE JUNGSHOVEDS BØRN:
Tina Åsberg

UDVALGET VEDRØRENDE BLOMSTERNES HALVØ:
Lise Jacobsen

LUP-UDVALG:
Jørgen B Svendsen, Lise Jacobsen, Frederikke Rasmussen

HJEMMESIDE UDVALG:
Jørgen B Svendsen, Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Lise Jacobsen

ERHVERVSUDVALG:
Nedsættes af bestyrelsen

MILJØUDVALG:
Allan Capion, Lis Jespersen, Jørgen Hein, Peder Andersen, Ninna Frank, Sisse Siggaard Jensen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE TRANSFORMATORTÅRNENE:
Lis Jespersen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE STAVREBY GADEKÆR:
Tina Åsberg

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BLADET JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen

KONTAKT TIL INTEGRATIONSTEAMET I VORDINGBORG KOMMUNE:

Lis Jespersen

ADMINISTRATION AF MAILLISTE
Tina Åsberg

SEKRETÆR OG MØDELEDER: Går på skift i bestyrelsen