Et smukt område nord for Jungshovedvej  med rigkær, skov og afgræssede enge.Der er kun adgang til engene efter aftale med ejerne. På området er der i efteråret 2018 etableret små søer til glæde for løvfrøen og andre frøer.             Ejerne Annebeth og Claus inviterede på botanisk vandring i området d. 1.juli 2018. En spændende tur med interesserede gæster. Vi så bl.a. orkideen sumphullæbe og en lang række rigkærsplanter. Tak for en god tur.