Jungshoved Lokalråd – arbejder på at udvikle området på mange områder i samarbejde med lokale aktører.

De to væsentligste udviklings værktøjer er:

Lokal Udviklingsplan for Jungshoved: LUP Jungshoved vedtaget juni 2016

Handlingsplan for Jungshoved- et dynamisk arbejdsredskab for lokalråd og tilhørende udvalg:

Handlingsplan 2019-20

På generalforsamlingen d.8.marts 2018 blev der blandt deltagerne samlet nye tiltag til handlingsplanen.