Jungshoved Lokalråd – arbejder på at udvikle området på mange områder i samarbejde med lokale aktører.

De to væsentligste udviklings værktøjer er:

LUP Jungshoved 2016

Handlingsplan 2017-18

På generalforsamlingen d.7.juni 2017 blev der blandt deltagerne samlet nye tiltag til handlingsplanen. Disse tiltag er tilført handlingsplanen, og de forskellige udvalg vil snarest tilføje mål og milepæle for hvert enkelt tiltag.