Jungshoved Lokalforum – arbejder på at udvikle området på mange områder i samarbejde med lokale aktører.

De to væsentligste udviklings værktøjer er:

Lokal Udviklingsplan for Jungshoved: LUP Jungshoved vedtaget juni 2016

Handlingsplan for Jungshoved- et dynamisk arbejdsredskab for lokalråd og tilhørende udvalg:

Handlingsplan 2021-22

Handleplan 2021-22 lightudgave som oplæg til generalforsamling 16.9.2021:

2021 Handleplan i lightudgave