Egnshuset Jungshoved skoles adresse:

Jungshovedvej 46, 4720 Præstø

Den gamle Lærerboligs adresse:

Mislehøjvej 1B, 4720 Præstø – Indgang fra Jungshovedvej mellem gymnastiksalen og Nådeled er også muligt. Egnshuset Jungshoved skole ligger midt i byen Jungshoved- markeret med rød prik