Pressemeddelelse fra Jungshoved Miljøgruppe om biogasanlæg

På Jungshoved ligger en stor landbrugsvirksomhed, hvor en stor svineproduktion tilbage i 2001 fik et tillæg til miljøgodkendelsen om etablering af et gårdbiogasanlæg til afgasning af gylle fra bedriftens svineproduktion. Biogasanlægget har udviklet sig til en selvstændig industrivirksomhed i landzone. Vordingborg Kommune har givet tilladelse til allerede gennemførte udvidelser af flere omgange, men afgørelserne er […]

Stop for udvidelse af biogasanlæg

Vordingborg Kommune gav i 2015 landzonetilladelse og miljøgodkendelse til udvidelse af biogasanlægget på Lynggården til 30.000 tons biomasse om året. Tilladelserne er nu blevet ophævet af miljøklagemyndighederne, primært fordi et anlæg af den karakter forudsætter en lokalplan, og der er ingen lokalplan for Lynggårdens område. Miljøklagemyndighedernes afgørelse kan findes her: Afgørelse 2017-07-13 om miljøgodkendelse Afgørelse […]