Klar til Frøen?

Detaljerede booking- og låneregler for delebussen Frøen

Sådan bliver du låner

Du skal til enhver tid opfylde chaufførkravene:
  • Være mindst 25 år,
  • Have stemmeret efter Lokalrådets vedtægter, dvs. have fast adresse eller eje fast ejendom på Jungshoved
  • Have gyldigt kørekort til personbil med højst 1 klip,
  • Være pålidelig og ædruelig (Frøens promillegrænse er 0,2)
Du kan oprette dig selv som bruger i bookingkalenderen (se link nederst på siden). Du skal samtidig fremsende kopi af kørekort til Froepasser@gmail.com . Administratorerne registrerer navn, adresse, kontaktdata, fødselsdato, kørekortnummer og udløbsdato. Ved uhensigtsmæssig brug kan du blive udelukket og/eller få annulleret din booking. Dette kan f.eks. være misligholdelse af reglerne eller bilen, gentagne bookinger uden at gøre brug af bilen, eller manglende hensyn til andre lånere. Ved at oprette en reservation bekræfter du at opfylde kravene og acceptere gældende version af disse regler.

Når du booker

Du kan oprette 2 fremtidige reservationer til samkørsel i bookingkalenderen. De skal ligge inden for de næste 60 dage, og der skal være personer fra mindst 2 husstande med på samkørslen. Frøen kan være forhåndsreserveret til samkørsler arrangeret af Lokalrådet. Disse reservationer annulleres tidligst muligt, såfremt de alligevel ikke forventes udnyttet Har du forslag til gentagne samkørsler (fx til svømmehallen hver søndag), så send dit ønske til Froepasser@gmail.com. Lokalrådet kan prioritere mellem ønskerne, hvis det bliver nødvendigt. Låneren er den person, der opretter reservationen i bookingkalenderen. Man kan godt være flere chauffører på bilen, men alle chauffører skal være oprettet som brugere i bookingkalenderen og opfylde chaufførkravene. Bilen må kun bookes i det tidsrum den påtænkes at være i brug. Den må f.eks. ikke holde hjemme hos låner natten over, men skal afhentes umiddelbart inden den skal bruges og tilbageleveres umiddelbart efter at turen er afsluttet. Du skal betale med MobilePay eller netbank straks efter aflevering, se nedenfor. Hvis du må aflyse eller ændre din reservation, skal du straks skrive til Froepasser@gmail.com.

Når du kører

Bilen skal afhentes og tilbageleveres på parkeringspladsen Jungshovedvej 51 (over for Jungshoved Skole). Bilen afleveres hertil med mindst ¼ fuld tank efter endt lån. Tankning skal ske med brændstofkort til Go’on, der ligger i bilen. Nøglen findes i en nøgleboks, hvor den også skal afleveres igen efter endt lån. Låner modtager med SMS en kode til nøgleboksen 15 minutter før reservationen. Låneren skal altid være med i bilen. Det er altid låneren, som har ansvaret for følgende:
  • At bilens tekniske tilstand er i orden til kørsel. Tjek bilen før du tager den i brug ved at gå en tur rundt om den og tjek for evt. skader, lys, olie og bremsevæske. Ved fejl kontaktes administratorerne på Froepasser@gmail.com eller på mobil 4038 3981 eller 5380 2856.
  • At bilen afleveres i samme stand som ved udlevering,
  • At logbogen bliver udfyldt korrekt.
Som fører skal du til enhver tid overholde færdselslovens gældende regler. Du hæfter personligt for egne uagtsomme handlinger som f.eks. hastighedsovertrædelser, parkeringsbøder eller at forlade bilen ulåst. Bilen må ikke fremlejes uden om bookingkalenderen. Bilen må kun anvendes til samkørsel, hvor fører og passager har et fælles mål med kørslen. Bilen må ikke anvendes til hyrevognskørsel. Der må ikke opkræves betaling fra medkørende ud over deling af Lånegebyret. Frøen har trækkrog, men vær opmærksom på at forsikringen ikke dækker skader på en eventuel trailer. Cykelholder til 1-2 cykler ligger i bilen. Frøen har 2 selepuder (fra 18 kg til 135 cm højde) og 1 godkendt barnestol (9-18 kg), som ligger i bilen. Stol til baby under 9 kg skal du selv have med. Dyr må kun medtages efter disse regler: Små dyr i tasker eller bur, 1 større hund på gulvet ved bagerste række. Åben mad, drikke og tobaksrøg må ikke medtages i Frøen. Lokalrådets mobiltelefon kan ligge i bilen, den må ikke bruges, slukkes eller tages ud af laderen. Bilens position kan være synlig for andre via GPS. Frøen er Jungshoveds egen forbindelse til omverdenen. Passer du på den som din egen, så holder du dig gode venner med alle os på Jungshoved.

Hvis uheldet er ude

Her kan du læse, hvad du gør ved trafikuheld, behov for vejhjælp og tekniske problemer: Hvis uheldet er ude Husk at give besked til administratorerne på Froepasser@gmail.com eller på mobil 4224 7183 eller 5380 2856. Frøen er forsikret af Vordingborg Kommune uden selvrisiko. Overtræder du færdselsloven eller udviser grov uagtsomhed er du dog selv ansvarlig for alle følger.

Når du afleverer og betaler

Ved aflevering skal du tjekke bilen for skader, udfylde kørebogen (tag et foto af den til dig selv) og aflevere nøglen i nøgleboksen. Lånegebyret betales til MobilePay 54 140 ”Delebussen Frøen” eller direkte til Frøens bankkonto regnr 6140 kontonr 4264311 straks efter aflevering. Lånegebyret er 3 kr pr km (inklusiv brændstof), dog mindst 60 kr. Ved at klikke videre til bookingkalenderen accepterer du ovenstående regler.

Klik her for at gå til Bookingkalender