Et udvalg under Jungshoved Lokalforum arbejder på at gøre Jungshoved til en blomsternes halvø.

 

Frivillige kræfter i landsbyerne på halvøen har plantet tusindvis af forårsløg til store glæde for alle hvert forår,- og arbejdet fortsætter.

 

Der er sået grøftekantsblomster langs vejene og på fællesarealer.

Der er hvert år en blomsterkrukkekonkurrence. Frivillige tilplanter og passer blomsterkummer rundt om på halvøen.

2020:

I år blev der plantet og passet mere end 20 blomsterkummer af frivillige. Vindere i årets konkurrence blev:

1.præmie: Kirkens rasteplads v. Lene og Svend

2.præmie: Ronevig, Dyremarken v. Kirsten og Bent

3.præmie: Jungshoved By ved Købmandsgården v. Maja

Tillykke til vinderne

Stor tak til alle medvirkende og sponsorer af præmier.