Et udvalg under Jungshoved Lokalforum arbejder på at gøre Jungshoved til en blomsternes halvø.

Frivillige kræfter i landsbyerne på halvøen har plantet tusindvis af forårsløg til store glæde for alle hvert forår,- og arbejdet fortsætter.

Der er sået grøftekantsblomster langs vejene og på fællesarealer.

Der er hvert år en blomsterkrukkekonkurrence. Frivillige tilplanter og passer blomsterkummer rundt om på halvøen.

2021: Igen i år er der plantet blomster i halvøens kummer- tag en tur rundt og nyd dem.

Vinder af årets konkurrence blev:

Kirsten og Bent Nilsson for deres flotte krukker på Dyremarken

Tillykke til vinderne

Stor tak til alle medvirkende og sponsorer af præmier.