På denne side, kan du følge med i byfornyelsesprojektet fra idefasen til ansøgningen og videre til gennemførelse. Flere arbejdsgrupper arbejder frivilligt med pleje af Folkeparken, landsbyhaven, turene mm. Endnu en gang blev den store indvielse af hele projektet aflyst først på grund af corona og så på grund et andet stort arrangement i Præstø i samme weekend. Vi arbejder på en kulturdag for hele halvøen til næste år, hvor byfornyelsen også vil indgå. Læs mere her, de seneste dokumenter lægges øverst: 14/8-2020: Referat af styregruppemøde

Referat styregruppemøde 2020-08-14

8/8-2020: Referat af møde i indvielsesgruppen

2020 08 06 Referat af møde i indvielsesgruppen

Grundet nyeste udmeldinger vedrørende retningsliner for forsamlinger på grund af coronakrisen er:
INDVIELSEN AF BYFORNYELSEN 12-13.9 2020 UDSAT til 2021
 
Dvs.:
Hele programmet for 2020 er aflyst!!!
Men vi håber at gennemføre det til september 2021.
 
Alle i arbejdsgrupperne bedes sørge for, at alle aftaler om f.eks. spisning, salg af div., kunstnerboder, musik etc. bliver aflyst, og at alle medlemmer i grupperne er informeret. Tjek lige adresserne ovenfor om nogen mangler, tak.
 
Underholdningsgruppen arbejder på at lave et nyt program for en mindre fejring/ markering for inviterede og tilmeldte medlemmer af arbejdsgrupperne, entreprenører, kunstnere, håndværkere lørdag d.12.9
4/7-2020: Referat fra møde i arbejdsgruppen Rekreative ruter

2020 07 02 RUTER Referat af møde i arbejdsgruppen

12/6-2020: Referat af styregruppemøde 4. juni

Referat styregruppemøde 2020-06-04

26/4-2020: Indvielse flyttes til September:
Det store planlagte weekend-arrangement “Jungshoved folder sig ud” udskydes til 12.-13. september 2020.
Bortset fra datoen arbejder planlægningsgruppen videre ud fra den nuværende plan, som I godt kan glæde jer til.
Lørdag 6. juni vil vi så bruge til at markere færdiggørelsen af Folkeparken med et kort og beskedent arrangement primært for projektdeltagere og frivillige.
Hvis det er OK med Corona-retningslinierne til den tid, så inviteres selvfølgelig også naboerne.
Vi håber også at borgmesteren og lokalpressen har mulighed for at deltage – ligesom til første spadestik.
20/3-2020 Seneste nyt fra arbejdsgruppen Rekreative Ruter som på grund af coronasituationen ikke kan mødes som aftalt d. 31.marts:

2020 03 31 RUTER Opsamling af opgaver mødet 31 marts udsat

11/3-2020 Referat af styregruppemøde 27. februar om Folkepark mm

Referat styregruppemøde 2020-02-27

9/3-2020  Referat af møde om indvielse samt bilag: Skema vedrørende aktiviteter og opgaver. Skemaet opdateres løbende- nyt mellem møderne markeres med rødt, til de er vedtaget.

2020 03 05 Referat af møde om indvielse af projekt

2020 Skema over opgaver Indvielse af projekt Byfornyelse

6/2-2020: Referat af møde i arbejdsgruppe RUTER

2020 02 06 referat RUTER

20/12-2019: Referat af styregruppemøde 6/12-2019

2019-12-17 Referat styregruppemøde 2019-12-06

19/12-2019: Referat af borgermøde nr 4 om byfornyelse (især om Folkeparken)

2019-12-19 Referat af borgermøde nr 4 18 nov Skitseforslag Jungshoved Rev 2_181119_WEB Ideskitse Gavlmaleri til borgermøde

2/12-2019 : Referat af møde nr. 2 om indvielse d. 27/11-2019

2019 11 27 Referat af møde om indvielse af Projekt Byfornyelse 2

18/11-2019: Referat af Styregruppemøde 31/10-2019:

Referat styregruppemøde 2019-10-31

24/10-2019: Referat fra møde om indvielsen d.6.juni 2020:

2019 10 24 Referat af møde om indvielse af Projekt Byfornyelse

22/10-2019: Referat fra arbejdsgruppen Folkepark med skitseforslag og videre proces for ideer:

Møde om folkeparken_03.10.2019

22/10-2019: Referat fra arbejdsgruppe Landsbyhaven med endelig plan og planteliste:

Landsbyhave Jungshoved skitse 02102019 Referat_187469-19_v1

17/10-2019: Brugsanvisning til Frøblanding:

Fik du en pose frø med fra plantedagen? Her er en kort video om hvordan du nemt sår dem i haven: https://www.dn.dk/nyheder/nye-froposer-skal-gore-haver-vildere-og-insektvenlige/  . Frøene er udvalgt, så de passer specielt til Jungshoved, se indholdet her: Jungshoved Byfornyelse_Blomsterfrøblanding

1/10-2019: Referat fra arbejdsgruppen :

2019 10 01 referat RUTER hj

17/9-2019: Oplæg og referat fra borgermøde nr 3 12. september 2019:

20190917 Referat af Borgermøde nr.3 Landsbyhaven fremlæg 12092019 Vejfloragruppen – endelige forslag

12/9-2019: Gavlmalerigruppens ideskitse:

2019 09 12 Gavlmaleri-ideskitse 01 (6)

5/9.2019: Referat fra arbejdsgruppen Rekreative Ruter

2019 09 05 Referat af møde i arbejdsgruppen Rekreative RUTER

6/7-2019: Oplæg og referat fra Borgermøde nr 2 den 20. juni:

20190703 Referat af borgermøde 20.juni 2019-06-20 Folkepark oplæg 2019-06-20 Gavlmaleri 2019-06-20 Landsbyhaven 2019-06-20 Rekreative ruter 2019-06-20 Vejfloragruppen

18/6-2019: Eksternt referat fra møde i arbejdsgruppen “Rekreative ruter”

2019 06 18 referat RUTER

15/6-2019: Referat fra Folkeparken

referat folkeparken 12.6.2019

14/6-2019: Referat fra Gavlmaleri

GM 20190607 Referat

13/6-2019: Referat fra Vejflora

20190610 4. møde vejflora rev. A

5/6-2019: Referater fra Vejflora-gruppen. OBS: Referaterne indeholder generelt flere ideer, end det vil være realistisk at gennemføre inden for byfornyelsesbudgettet, beslutning herom tages først efter de planlagte borgermøder.

20190401 Vejflora referat 1 20190415 Vejflora referat 2. møde 20190527 Vejflora 3.møde rev. A Referat af møde mellem VK lokalrådet og vejfloragruppen 4. juni 2019

3/6-2019: Referater fra de forskellige arbejdsgrupper. OBS: Referaterne indeholder generelt flere ideer, end det vil være realistisk at gennemføre inden for byfornyelsesbudgettet, beslutning herom tages først efter de planlagte borgermøder.

2019 04 23 Referat arbejdsgruppen RUTER 2019 05 27 Mødeindkaldelse RUTER

Landsbyhaven referat møde 8.4.22019 referat landsbyhave 6.5.2019 Landsbyhaven referat møde 27.5.2019

referat foleparken 8.5.2019 referat folkeplads 10.4.2019

26/3-2019: Referat fra styregruppemøde 23/3:

Referat fra styregruppemøde 2019-04-23

28/3-2019: Referat og materiale fra borgermøde 21/3:

20190321a Referat af borgermøde

Oplæg borgermøde 21032019_STNN Oplæg borgermøde jungshoved 21 marts biodiversitet vilde haver (1)

Biodiversitetgruppen – Opgavebeskrivelse Folkepladsen og legepladsen – Opgavebeskrivelse Fotogruppen – Opgavebeskrivelse Gavlmaleri – Opgavebeskrivelse Landsbyhaven – Opgavebeskrivelse Rekreative ruter – Opgavebeskrivelse Vejflora – Opgavebeskrivelse

19/3-2019: Materiale til borgermøde 21/3 er klar på siden: https://jungshoved.net/dagsorden-til-naeste-moede/ 6/3-2019: Dagsorden for Borgermøde 21/3:

20190227 Dagsorden Byfornyelse

25/2-2019: Styregruppemøde nr 2:

Referat styregruppemøde 25.02.2019

4/2-2019: Styregruppemøde nr 1:

Referat af opstartsmøde Jungshoved d.04-02-2019

20/11-2018: TILSAGN MODTAGET OM 2 MILLIONER KRONER TIL PROJEKTET, MERE HEROM I JANUAR. Se også nyheden på:

https://vordingborg.dk/kommunen/nyheder/nyhedsbrev/2-mio-kr-til-den-blomstrende-halvoe-jungshoved/

2/11-2018: Så er ansøgningen sendt, og vi krydser fingre i nogle måneder:

ansoegning-om-tilskud-fra-byfornyelseslovens-forsoegspulje

Jungshoved BUDGET BILAG 1.nov

Omtale i Sjællandske og Videoklip på Facebook:

https://jungshoved.net/byfornyelsesprojekt-i-sjaellandske-i-dag/

23/10-2018: Indkaldelse til åbent lokalrådsmøde:

Ny mulighed for byfornyelse – NU MED PROJEKTOPLÆG