Jungshoved Kirke. Kirken er fra ca. 1225. Ligger med udsigt over Noret og til Slotsbanken.

Bygningerne fra venstre: Rejsestalden med indgang i venstre side (øst). I midten graverbolig (privat område). Kirken set fra nord, våbenhus med indgang til kirken på sydsiden.

Læs mere om kirken på kirkens hjemmeside

Kommende arrangementer:

Arrangementer foråret 2018  Allerslev og  Jungshoved kirker

Foredrag, Rejsestalden, Jungshoved *

Dansk-iraneren David Medeabdi tog 18 år gammel den beslutning at flygte væk fra det undertrykkende præstestyre i Iran. Han ville væk uden nogen klar plan for, hvor han ville hen, og i foredraget fortæller han om den dramatiske og uvisse flugt gennem Sydeuropa, turen vest og nordpå og hvordan han lander i Danmark og om, hvordan han fandt sig til rette her i landet.

* David Medeabdi lægger i sit foredrag op til dialog og spørgsmål, og alle er meget velkomne til at deltage.

Dato og tidspunkt annonceres i dags– og ugepressen snarest  muligt.

Søn. d. 25, marts kl. 19.00, Jungshoved Kirke

Syng: Påskeblomst, hvad vil du her! og mange andre!
Jungshoved menighedsråd inviterer igen i år til ønske-sangaften i Jungshoved Kirke, hvor man har mulighed for at komme i påske- og forårsstemning ved at synge et udvalg af påskesalmer og forårssange i et blandet mix.
Aftenen ledes af kirkesanger Bodil Agerbo, som vil ledsage os musikalsk på klaver og af Bent Pedersen, som vil kæde det hele sammen.
Undervejs vil der blive serveret et lettere traktement.lettere traktement.