Du kan læse om lokalrådet i denne folder:

Lokalrådets folder 2018

Jungshoved Lokalråd er overgået til at hedde Jungshoved Lokalforum som flg. af Vordingborg kommunes nye nærdemokratimodel gældende fra årsskiftet 2019-2020

Ny folder flg. i 2021 –  ovennævnte folder dækker stadig lokalforums arbejde.