OM BLADET:

Bladet udgives af:

Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Lokalforum, Egnshuset Jungshoved skole.

Bladet er udkommet fire gange årligt siden efteråret 2005. Oplaget er på 725 stk. pr. gang.

Formålet med bladet har fra starten været at bringe informationer og baggrundsviden om livet på Jungshoved. Det sker med afsæt i vores lokalhistorie, vores natur, vores erhverv, vores kirke/foreningsliv, vores miljø og vores fælles dagligdag. Bladets formål er at skabe enhed, ikke enighed. Derfor kan der også bringes artikler om det meste. Bladet har fra start til nu været et annoncefrit blad.

Det er en stor trofast gruppe af mennesker, der støtter bladet med indlæg, fotos og tegninger. Bladet har skribenter i alle aldersgrupper, hidtil fra 5- 92 år.

Bladet hedder “Jungshoved”. Bladets navn omkranses af et logo, der er en stilistisk tegning af halvøen Jungshoved.

BLADETS REDAKTION:

Knud Jacobsen, ansvarshavende radaktør, tlf.: 22 21 55 25, email: knudjacobsen@gmail.com

Hanne Rasmussen, tlf.: 25 11 40 87, email: duevangen@gmail.com

Kirsten Thomsen, tlf.: 41 41 43 75, email: kirstenthomsen1@outlook.dk

Mogens Jacobsen

Sisse Siggaard Jensen, tlf. 20 92 60 94, email: sisse.siggaard@gmail.com

Henrik Hansen, opsætning.

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Bladet omdeles til alle fastboende i  Jungshoved Lokalforums område. Omdelingen foretages af Jungshoved Pensionistforening.

Bladet kan købes i Jungshoved Kirke, i bladkassen på gavlen af Egnshuset Jungshoved skole, Jungshoved Købmandsgård og i Præstø Boghandel. Pris 20 kr. pr. blad.

Man kan tegne årsabonnement: 250 kr. Bladet bliver leveret af PostNord til din adresse.

Abonnenter i Præstø by kan tegne abonnement til 125 kr. Bladet bliver her omdelt af frivillige.

Henvendelse til Knud Jacobsen , se ovenfor.

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, kan med tak gøre det på følgende måde:

  • ved at indsætte et beløb på bladet Jungshoveds konto nr. 6140- 0004064737  i Møns Bank, Præstø.
  • ved kontant betaling til redaktionen .