Velkommen til –                          

KULTURHUS, FORENINGSHUS, AKTIVITETSHUS, LEJRSKOLE

Jungshoved skole er en lille nedlagt folkeskole, som siden 1989 bruges som aktivitetshus om vinteren og “lejrskole” om sommeren. Læs mere nedenfor. Skolen ejes af Vordingborg kommune og administreres af en ulønnet styregruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige brugergrupper. Skolen ligger midt på halvøen Jungshoved i den lille by af samme navn,-tæt på skov og strand. bag skolen ligger Jungshoved Folkepark med stier, kælkebakke, amfiteater, bålplads, multihus, lille boldbane, egetræer, æbletræer, krat, blomsterenge, træfigurer, fuglekasser, insekthotel m.m. Der er bademuligheder ved Bønsvig og Roneklint, der er mulighed for at fiske ved Jungshoved kirke og der er en hyggelig fiskerihavn i Stavreby. Man kan gå i Gøngehøvdingens fodspor og besøge hans hule i skoven ved Bønsvig. Halvøen er egnet til cykel- og vandreture, der er mulighed for at se på et rigt fugle – og dyreliv hele året.  Skolen kan lejes af børnehaver, skoler, foreninger, spejdere og studerende samt til kurser og familieture, m.m. – primært i perioden 1. maj – 30. september. Lærerboligen i øst udlejes hele året som overnatningssted. I vinterhalvåret fra 1.oktober – 1.maj benyttes skolen  som forenings- og kulturhus for lokalområdets beboere.

HVEM KAN BRUGE LOKALER PÅ SKOLEN?

I flg. aftale med Vordingborg Kommune og i flg. skolens vedtægter skal man:
  • være medlem af én af Vordingborg Kommune godkendt folkeoplysende forening eller interessegruppe eller være frivillig i følge Vordingborg Kommunens frivilligpolitik (f.eks. være medlem af et udvalg under lokalrådet) for at bruge lokaler uden betaling. Det kan ske i perioden 1.oktober til og med 30.april. F.eks. skal man være medlem af JPF for at spille badminton, da de er den forening, der udbyder denne aktivitet.
Alle godkendte foreninger og interessegrupper er registrerede i Vordingborg Kommunes Foreningsportal.
  • eller man kan betale leje for at bruge et eller flere lokaler efter Vordingborg Kommunes tariffer. Man kan også leje hele skolen til overnatning i perioden 1.maj til og med 30.september eller i weekends hele året.
Vil du bruge et lokale på skolen eller leje et lokale/ hele skolen til overnatning, kan du kontakte Lise Jacobsen, formand for styregruppen, for mere information på 24 45 31 47/ lisejacobsen1@gmail.com 

Det forventes, at repræsentanter fra alle brugergrupper deltager til arbejdsdage og åbent-hus.

På gensyn i skolen, venlig hilsen styregruppen for Egnshuset Jungshoved skole.

Her ligger skolen – midt i byen Jungshoved.  

Adresse: Jungshovedvej 46,  4720 Præstø