No.2 juni 2022

Klik her: Nr.2 – 2022

Bladet omdeles til alle beboere med folkeregister adresse på halvøen Jungshoved. Bladet er gratis for alle ovenstående.

Omdelingen foretages af frivillige.

Har du ikke modtaget bladet kan du kontakte Poul Reiter tlf. 42 45 53 14.

Bladet kan købes i Købmandsgården, Boghandel Tissot og Koch i Præstø, Jungshoved Kirke ( når der ikke er coronasmittefare)  og i bladkassen på Jungshoved skoles gavl.

Bor du uden for Jungshoved, kan du abonnere på bladet og få det leveret i din postkasse. Henvendelse: knudjacobsen@gmail.com eller 22 21 55 25

Pris for abonnement i Præstø By er: 125 kr. for 4 numre ( omdeles af frivillige)

Pris for abonnement øvrige steder er: 250 kr. for 4 numre( omdeles af Post Nord)