No. 1  marts 2020

Læs bladet som pdf fil ved klik her

Nr.1 – 2020

Bladet uddeles gratis til alle fastboende beboere med folkeregisteradresse på halvøen Jungshoved.

Har du ikke modtaget bladet kan du kontakte Poul Reiter tlf. 42 45 53 14.