No. 3 september

Læs bladet som pdf fil ved klik her

Nr. 3 – 2019

Bladet uddeles gratis til alle fastboende beboere med folkeregisteradresse på halvøen Jungshoved.

Har du ikke modtaget bladet kan du kontakte Poul Reiter tlf. 42 45 53 14.

Sammen med septembernummeret omdeles folderen “Det sker i vinter på Jungshoved” og kirkens arrangementfolder.