No. 4  december

Læs bladet som pdf fil ved klik her

Nr. 4 – 2019

OBS! I det husstandsomdelte nummer af dette blad er der desværre sket en fejl i gudstjenestelisten, idet de to kirkers gudstjenester er byttet om. I bladet her på siden er fejlen rettet.

Læs også den rigtige gudstjenesteliste her og fortæl gerne naboer og bekendte om fejlen, tak. Ny gudstjenesteliste_4_2019

Bladet uddeles gratis til alle fastboende beboere med folkeregisteradresse på halvøen Jungshoved.

Har du ikke modtaget bladet kan du kontakte Poul Reiter tlf. 42 45 53 14.