No. 3 september 2020

Nr. 3 – 2020  

Bladet kan købes i Købmandsgården, Boghandel Tissot og Koch i Præstø og i bladkassen på Jungshoved skoles gavl.

Bladet uddeles gratis til alle fastboende beboere med folkeregisteradresse på halvøen Jungshoved.

Har du ikke modtaget bladet kan du kontakte Poul Reiter tlf. 42 45 53 14.