Et udvalg under lokalforum arbejder med udvikling af vandreruter, tilgængelighed til Jungshoveds unikke natur, formidling, naturgenopretning m.m.

Der er 2022 nedsat et udvalg vedrørende mere natur på halvøen, kaldet Naturudvalget. Vil du med på traveture? Se i kalenderen.  Se kommende traveture her: Traveture til bladet 2021 efterår Læs mere om vandreture på Jungshoved her: Vandreture på Jungshoved Vandrefestival : Traveturen Jungshoved Rundt er blevet en tradition og blev i år afviklet d.21.august med 50 deltagere.  Fotos fra tidligere ture, Ole Thomsen, Lise Jacobsen, Lillian Scharff