Landsbyforum

”Landsbyforum” er en paraplyorganisation for borgerforeninger og lokalråd i hele storkommunen. I øjeblikket er der repræsentanter for sognene i det nordvestlige hjørne af kommunen, for sognene omkring Præstø, for sognene i Langebæk og Kalvehave og sognene på Møn. Landsbyforum varetager i første række landdistrikternes interesser, men også arbejder for at skabe et godt samarbejde med byerne i kommunen.  Landsbyforums primære mål er at skabe et godt samarbejde med kommunen, og vi stiller os til rådighed for at udvikle et levende lokaldemokrati, hvor alle borgere, både i by og på land, får indflydelse på fremtiden. Link til Landbyforums hjemmeside:  http://www.landsbyforum.dk/