Velkommen til en aktiv vinter på Jungshoved.

Vinterens aktiviteter kan ses bladet “Jungshoved”, som udkommer i begyndelsen af  i september og uddeles til alle fastboende husstande på Jungshoved. Bladet kan købes i kirken, på skolens gavl i bladkassen, hos boghandleren i Præstø.

Du kan også se de mange tilbud her:

2020-21 Det sker i vinter på Jungshoved. Light udgavedocx

Vi satser på at kunne gennemføre ny sæson fra 1.oktober , vi følger regeringens og kulturministeriets udmeldinger vedrørende retningslinjer på grund af  coronasmittefaren.

Antal deltagere pr. hold afhænger af reglerne om m2  pr. person, derfor er tilmelding til de faste aktiviteter nødvendigt.

Pensionistgymnastik, sangaftener og spiseklub er desværre udsat indtil smittetallene bliver bedre.

Har du en idé til en ny aktivitet, hører styregruppen meget gerne fra dig.