Velkommen til en aktiv vinter på Jungshoved.

Her kan du læse folderen “Det sker i vinter på Jungshoved 2017-18”

Det sker i vinter på Jungshoved 2017-18

Folderen udkommer sammen med bladet Jungshoved i september og uddeles til alle fastboende husstande på Jungshoved.