Velkommen til en aktiv vinter på Jungshoved.


Vinterens aktiviteter kan ses i bladet Jungshoveds midtersider:  “Det sker i vinter på Jungshoved”, bladet udkommer midt september.
Læs midtersiderne her , klik  her:
2023-24 Det sker i vinter på Jungshoved. til bladet
Har du en idé til en ny aktivitet, hører styregruppen meget gerne fra dig.