Velkommen til en aktiv vinter på Jungshoved.

Vinterens aktiviteter kan ses i folderen “Det sker i vinter på Jungshoved”, som omdeles sammen med  bladet “Jungshoved” til alle fastboende husstande på Jungshoved. Bladet kan købes i kirken, på skolens gavl i bladkassen, hos boghandleren i Præstø. Folderen kan fås på biblioteket i Præstø og på Jungshoved skole.

Læs folderen, klik  her:

Det sker i vinter på Jungshoved 2021-22

Har du en idé til en ny aktivitet, hører styregruppen meget gerne fra dig.