HER ER DET VENTEDE OPLÆG FRA VK TIL MØDET I AFTEN : Projektets formål og overordnede greb

Lokalrådet har talt med med Vordingborg Kommune om at søge penge til byfornyelse fra en statslig forsøgspulje med temaet
Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”.

Vi mener temaet passer godt med flere af delmålene i vores lokale udviklingsplan:
– Styrke tilgængelighed til og viden om Jungshoveds flotte natur,
– Udvikle grønne områder

Tanken er at søge penge til byfornyelse på hele Jungshoved med særligt fokus på Jungshoved By som det naturlige midtpunkt.

Vi regner med at lægge et udkast til samlet ansøgning på hjemmesiden, så det kan diskuteres på et

Åbent Lokalrådsmøde Tirsdag 23. oktober kl 17-19 på Jungshoved Skole

hvor alle er velkomne med ideer og kommentarer inden endelig ansøgning skal afleveres senest 1. november.

Jungshoved Lokalråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *