Kommunen inviterer alle borgere til at stemme om driften af de grønne arealer på www.vordingborg.dk/voresarealer  senest søndag 31. januar

Valgmulighederne kan dog være lidt svære at ‘oversætte’ til de faktiske forhold på Jungshoved.

Derfor har Lokalforum sendt en uddybende mail til Trafikogpark@vordingborg.dk, som I kan se nedenfor

Lokalforum opfordrer alle på Jungshoved til selv at give deres mening til kende på www.vordingborg.dk/voresarealer og selvfølgelig også gerne kommentere Lokalforums mailsvar.

——————————————————–

Til Trafikogpark@vordingborg.dk,

Tak for invitationen til spørgeskemaundersøgelsen om grøn drift. Vi forstår på driftslederen at det i praksis drejer sig om følgende på Jungshoved:

– Grønne rabatter langs veje og ved vejkryds,

– Rasteplads før Kirken (Hovmarken),

– Ved bassinet (Mislehøjvej/Skovvangsvej),

– Bønsvig vandhul

– Gadekærene i Ambæk, Smidstrup, Stenstrup, Stavreby,

men IKKE Jungshoved Folkepark og heller ikke de kommunale strandenge ved Ørnevej.

På den baggrund ønsker Jungshoved Lokalforum en kombination af temaerne “Lad naturen råde” og “Storbyens forhave”, forstået på denne måde:

“Storbyens Forhave” med kort græs og borde/bænke foretrækkes ved gadekærene, der allerede fungerer som lokale samlingspunkter. Her skal der være plads til ophold, leg og familieaktiviteter med madkurv og gerne en fælles grill/bålplads.

“Lad naturen råde” med høj biodiversitet i form af blomstereng, højt græs, kvas mm foretrækkes på de øvrige arealer (som allerede igangsat med blomsterrabatter omkring Jungshoved By). Med klippede stier efter behov, fx. omkring rastepladsens borde/bænke, der benyttes flittigt.

Vi har haft stor glæde af den gode dialog og rådgivning omkring beplantning og drift i Jungshoved Folkepark, og ser frem til mere god dialog omkring de øvrige arealer.

Med venlig hilsen

Jungshoved Lokalforum

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *