Da Fibia gravede fibernet på Jungshoved var der godt 80 ejendomme, der ikke fik chancen – typisk ejendomme uden for landsbyerne.

Nu får disse ejendomme en ny mulighed for at søge tilskud fra Bredbåndspuljen til at få fibernet lagt ind.

Det kræver at en gruppe af ejendomme slår sig sammen om at søge (og jo flere ejendomme, jo bedre chance for at få tilskud).
Efter tilskud vil der være en egenbetaling på mindst 4.000 kr pr ejendom.
I den nye ansøgningsrunde er betingelserne ændret, så det er lettere at få tilskud i tyndt befolkede områder som vores.

Man kan læse meget mere på:  https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen  , hvor man også kan se om ens egen ejendom er blandt de godt 80, der har mulighed for at søge på Jungshoved.

Hvis nogen ønsker at danne en ansøgergruppe, vil Lokalrådet gerne formidle kontakt til kommunen og støtte en ansøgning.

Allersidste frist for at søge er 3. oktober, men realistisk skal man gå i gang senest i august for at samle den nødvendige tilslutning og information.

Lokalrådet kan kontaktes på mailadressen: lokalraadetjungshoved@gmail.com

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *