Vordingborg kommune afholder tre temaaftener om ny nærdemokratimodel.

Vordingborg kommune har i 2018 nedsat et såkaldt §17 stk. 4 udvalg til at udvikle modellen for demokrati og borgerinddragelse.

Der afholdes møde i de tre købstæder, for at være så lokalt som muligt – alle med samme indhold.

Møderne er tiltænkt alle kommunes borgere, der har interesse i lokaldemokrati.

Selve aftenen vil foregå som workshops, og alt der produceres på møderne vil blive anvendt til, at §17 stk.4 udvalget kan tage det med til deres anbefalinger til den kommende nærdemokratimodel.

I Jungshoved Lokalråd er vi stort set tilfredse med nuværende model, vi ønsker ikke færre lokalråd i kommunen og dermed geografisk større områder, og vi  ønsker stadig direkte valg til lokalrådet, hvor man kan stille op i flg. det enkelte lokalråds af kommunen godkendte vedtægter.

Lokalrådet deltager i mødet d.7.marts og håber, at mange andre borgere vil deltage og give deres besyv med.

I vores lokalområde er der møde på Multicentret i Præstø torsdag d.7.marts kl. 18.30

Tilmelding er et krav, og sker via dette link

https://vordingborg.dk/naerdemokrati/tilmelding-til-temamoede/

Share →