Hvornår:
29. oktober 2020 kl. 19:00 – 21:00
2020-10-29T19:00:00+01:00
2020-10-29T21:00:00+01:00
Hvor:
Jungshoved skole

Som beskrevet i Jungshoved Bladet i december 2019 har Vordingborg Kommune besluttet, at i år 2020 skal alle de tidligere lokalråd i kommunen ændres til Lokalforum.

Det betyder, at vi skal have nedlagt det gamle Jungshoved lokalråd og have vedtaget nye vedtægter for det nye Jungshoved lokalforum.
Derfor afholdes nu generalforsamling i Lokalrådet OG stiftende generalforsamling for det nye Jungshoved Lokalforum.

På grund af Corona-begrænsninger er tilmelding til lokalraadetjungshoved@gmail.com nødvendig allersenest dagen før  (med navn, adresse og e-mail/telefon).
Hvis der kommer flere end 48 tilmeldinger vil vi henstille til at kun 1 person deltager pr husstand.

Lokalrådet byder på Corona-fri øl og vand, man er velkommen til selv at medbringe kaffe og anden forplejning.

Der sker meget på Jungshoved – kom, hør og vær med til at sætte dit præg på det.

Med venlig hilsen

Jungshoved Lokalråd
Dagsorden ses her: INDKALDELSE
Bilag til dagsordenen:
20200311 Regnskab og noter til GF
2020 VEDTÆGTER FOR JUNGSHOVED LOKALFORUM (Forslag: Aldersgrænse på 16 år udgår i § 6)